26.3.12

Motpoler på alle vis

av Mairen Robertsen

Sør Afrika må oppleves over tid - det er et så kontrastfylt og kontroversielt land at det oppleves nesten umulig å klare og ikke ta stillling til det hele. Et hvert sykkelritt formes og fremmes av lokalkulturen og landets styre i tillegg til rittledelsens visjoner, moralgrunnlag og fremtidsplaner.

Vi har undret oss over hvorfor det er så få frivillige i Cape Epic. Det er kun ca 45 stykker, og de betaler for å bli med som frivillige. Her nede ligger minstelønna på ca.150 rand, (100NOK = 135 ZAR) og de betaler 3000 rand første året som frivillige. Det sier mye på alle plan - hvem kan ta seg råd til å ta en uke fri og være frivillige på et sykkelritt til 3000 rand i tillegg ? Cape Epic fikser dette ved å ha 850 ekstra ansatte i sving under rittet. Jeg er ydmyk for det faktum at jeg ikke kjenner konteksten godt nok til å uttale meg bastant om noe som helst, , men det er alikevel et par ting jeg føler vi ikke trenger å ta med til offroadfinnmark. Så høyt servicenivå at man ender opp med nesten like mange ansatte som deltagere f.eks fjerner mye av "vi jobber sanmmen mot et felles mål" mentaliteten som bidrar til å gjøre offroadfinnmark så unikt. La oss heller yte høy service som ansatte, frivillige og lokale krefter fordi vi VIL bidra, skape noe for både byen, fylket og landert vårt - og viktigst - for de fantastiske rytterne våre fra alle verdenshjørner!
No comments: